Home > Hållbart, Hem, Tips > För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem

För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem

October 23rd, 2019

Ett hus är en pågående kostnad, inte minst för att hålla det varmt. Med Sveriges kalla klimat spenderar vi mest pengar på vintern för att hålla en dräglig inomhustemperatur. Att investera i ett nytt uppvärmningssystem kan sänka dina månadskostnader och göra uppvärmningen mer lätthanterlig. Det finns flera bra system på marknaden, alla med sina för- och nackdelar.

Jordvärme

Fördelar

Det är ett ekonomiskt system som också höjer värdet på ditt hem. Det är också ett miljövänligt alternativ med lång livslängd.

Nackdelar

Det kostar en del att installera med grävning, installation och värmepump.

Kräver att du har tillräckligt med mark för att lägga ner värmeslingorna i marken. Det innebär också att stora delar av tomten kommer att grävas upp.

Bergvärme

Fördelar

Ekonomiskt där du ser besparingar från dag ett. Det är liten påverkan på din tomt och hem. Kraftfullt system som använder grundvatten djupt nere i berget för uppvärmning, vilket gör att systemet påverkas lite av omgivande temperaturer.

Nackdelar

Kostsam installation då de kan behöva borra väldigt djupt för att hitta grundvattnet. Det är svårt att räkna hem installationen i värmevinst.

Solceller

Fördelar

Miljövänligt och enkel installation. Det går fortfarande att få bidrag av staten vid solcellsinstallation. Du skapar din egen elproduktion och är anläggningen tillräckligt stor kan du till och med sälja el.

Nackdelar

Svårt att skaffa så många solceller så det täcker hela behovet, borde användas som extraenergikälla.
För bästa effekt ställs flera krav på lutning och väderstreck samt att anläggningen tar mycket plats på taket, vilket kan göra det krångligt om taket behöver bytas eller repareras i framtiden.