Home > Säkerhet, Tips > Säker på din arbetsplats

Säker på din arbetsplats

February 18th, 2021

Du som arbetar med maskiner eller eldrivna verktyg vet hur viktigt det är att använda rätt skyddsutrustning och följa de direktiv som är uppsatta av myndigheter, chefer och tillverkarna. Det är helt självklart att använda hjälm på byggplatser, hörselskydd vid buller och säkerhetsbälte när du kör bil. Men är du lika noga när det gäller annan skyddsutrustning?

Ökat skyddsbehov

Du behöver inte bara tänka på att skydda dig själv längre utan du måste även skydda besökare och kunder genom att använda munskydd och hålla god hygien. Inventera ert lager och gå igenom utrustningen så ni ser att inget är trasigt, felaktigt eller saknas. Om du känner att ni saknar något kan du hitta det som ni har behov av och beställa det på nätet.

Skyddsutrustning måste användas rätt

Arbetsmiljöverket kräver att en arbetsgivare ska se till att allt arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt utan risk för arbetaren eller andra i närheten. Därför behöver det alltid finnas rätt typ av skyddsutrustning tillgänglig och du måste både informera och kunna informeras om var den utrustningen finns, samt hur den används på rätt sätt. I värsta fall kan ett skyddsombud beordra att arbetet stoppas om det bedöms vara farligt.